Akreditacija

Otvorite svoju kompaniju prema celom svetu.

Naša akreditacija koji je izdat u Evropskoj Uniji je potpuno prihvaćena u 60+ zemalja.

Zahtev za ponudu
Arrow Icon
Plane flying

Sertifikacione organizacije su “sertifikovane” od strane Akreditacionog Tela, koje im dodeljuje akreditaciju, odnosno pravo za obavljanje delatnosti sertifikacije.

Uz našu akreditaciju iz Evropske Unije možete biti sigurni da će Vaš sertifikat biti poznat i priznat.

Odluka o
akreditaciji

Mađarsko Nacionalno Telo za Akreditaciju (NAH) prema zakonu CXXIV u 2015. godini prema 424/2015. (XII.23.) ovlašćenja sadržanog u Vladinoj uredbi priznaje, ...da je naša organizacija usklađena sa standardom MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 i tehničkim propisima MSZ ISO/IEC TS 17021-2:2016, MSZ ISO/IEC TS 17021-3:2017 iMSZ ISO/TS 22003:2014 i zahtevima standarda i kategorije organizacije koja sertifikuje sisteme menadžmenta registrovan pod brojem NAH-4-0088/2019.

European Cert Kft. poseduje akreditaciju od 2007 godine.

European Cert

Dokument o akreditaciji

ISO 9001 akreditacija

Preuzimanje
Arrow Icon

ISO 14001 akreditacija

Preuzimanje
Arrow Icon

ISO 22000 akreditacija

Preuzimanje
Arrow Icon

Zatražite ponudu

Ponuda
Arrow Icon