ISO 14001:2015

Sistem menadžmenta zaštitom životne sredine

Primenom standarda organizacija svesno i planski štiti svoju životnu sredinu.

Konakt
Arrow Icon
Plant in office building

U XXI veku, zaštita životne sredine je osnovno društveno očekivanje kao za mala, srednja tako i za velika preduzeća.

Sa sertifikatom ISO 14001 dokazujete svoje napore ka ekološkoj svesti.

Pregled
standarda.

Zaštita naše
životne sredine.

Šta obuhvata kontinuirano poboljšanje ekoloških performansi?

Woman with eco shopping bag

Sistem upravljanja orijentisan na životnu sredinu je alat koji metodično pristupa ovom pitanju i rizike uzima kao osnovu.

Standard ISO 14001 je međunarodno priznat i široko korišćen alat za prikaz posvećenosti zaštiti životne sredine i pomaže u smanjenju uticaja na životnu sredinu.

+ 27,8%  /godina
ISO 14001 Ponuda
Arrow Icon
Broj sertifikovanih
organizacija, Srbija.
1629 kom.
Broj sertifikovanih
lokacija, Srbija.
2190 kom.

"Sa sertifikatom ISO 14001 dokazujete svoje napore ka ekološkoj svesti."

Koje su prednosti ISO 14001 sistema?

Uvođenje i sertifikacija sistema ISO 14001 pomoći će Vašoj kompaniji da stvori ekološki svesnija poslovanja.

Kontakt
Arrow Icon
 • Leaf Icon

  Zaštita naše životne sredine.

  Plus/Add Icon

  Uvođenje i sertifikacija sistema ISO 14001 pomoći će Vašoj kompaniji da stvori ekološki svesnije poslovanje.

 • Solar Panel Icon

  Ekonomičniji rad

  Plus/Add Icon

  Kontinuirano praćenje ekoloških performansi omogućava ekonomičnije korišćenje resursa.

 • Compass Icon

  Korišćenje novih mogućnosti

  Plus/Add Icon

  Uz sertifikat kompanija može da ispuni zahtev kupaca, uslove tendera i javnih nabavki.

 • Vector

  Motivacija zaposlenih

  Plus/Add Icon

  Sertifikat potvrđuje doprinos zaposlenih u zaštiti životne sredine na taj način je i njihov rad motivisan.

 • Bank notes Icon

  Izbegavanje novčanih kazni

  Plus/Add Icon

  Tokom ISO 14001 sertifikacije vrši se i kontrola ažurne usaglašenosti sa zakonskom regulativom, tako da se rizik od kazni može smanjiti.

Pitanja i
odgovori.

Gde se može nabaviti ISO 14001 standard?
Plus/Add Icon
Standard ISO 14001 se može kupiti na srpskom ili na engleskom jeziku u Instititu za standardizacije Srbije.
Koliko dugo važi sertifikat ISO 14001?
Plus/Add Icon
Sertifikat ISO 14001 važi 3 godine, uz uspešnih godišnjih provera.
Da li može ISO 14001 sa nekom drugom standardom integrisano sertifikovati?
Plus/Add Icon
Naravno, sistem ISO 14001 se može integrisano sertifikovati i sa drugim ISO standardima, kao što je ISO 9001.
Da le je obavezna prethodna provera (predaudit) tokom ISO 14001 sertifikacije?
Plus/Add Icon
Ne, prethodna provera nije obavezna tokom ISO 14001 sertifikacije.
Koja je svrha ISO 14001 standarda?
Plus/Add Icon
Svrha standarda ISO 14001 je usklađenost i razvoj u vezi sa zaštitom životne sredine.
Šta je potrebno za sertifikacju ISO 14001 sistema?
Plus/Add Icon
Uslov je za sertifikaciju ISO 14001 sistema je kontunulano funkcionisanje upravljačkog sistema najmanje tri meseca, spovođenje internog audita i preispitivanje od strane najvišeg rukovodtsva.